Rekrutacja

DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

Jesteś absolwentem gimnazjum i chcesz kontynuować swoją edukację? Dobrze trafiłeś!
Zapisz się do Trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Wymagane dokumenty:

Kwota wpisowego 100 zł.
Czesne wynosi 130 zł /miesiąc nauki płatne w ratach miesięcznych do 10-tego każdego m-ca (przez 10 miesięcy w roku).

Nauka trwa trzy lata - 6 semestrów.
Otrzymujesz indeks i do 25 roku życia legitymację szkolną.
Po ukończeniu Szkoły możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.

DLA ABSOLWENTÓW LICEUM

Jesteś absolwentem Liceum i chcesz kontynuować swoją edukację? Dobrze trafiłeś!

Policealna Szkoła Zawodowa w Luzinie posiada uprawnienia do kształcenia w zawodach:

 • technik administracji - 2 lata nauki (4 semestry),
 • technik BHP - 1,5 roku nauki (3 semestry),
 • florysta - 1 rok nauki (2 semestry),
 • technik turystyki wiejskiej - 2 lata nauki (4 semestry),
 • opiekunka środowiskowa -1 rok nauki (2 semestry),
 • opiekun osoby starszej - 2 lata nauki (4 semestry),
 • technik usług pocztowych i finansowych - 1 rok nauki (2 semestry).

Słuchacze potwierdzają swoje umiejętności egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (nie pobieramy za egzamin dodatkowych opłat).

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • ksero dowodu osobistego
 • 1 zdjęcie (osoby do 25 roku życia 2 zdjęcia)
 • podanie (również do pobrania w sekretariacie szkoły)

Kwota wpisowego: 100 zł.
Czesne wynosi 150 zł za każdy miesiąc nauki (10 miesięcy w roku).

U nas możesz zdobyć kwalifikacje w zawodzie i zdobyć tytuł technika.
Wymagane wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana).

DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY ZAWODOWEJ

Jesteś absolwentem ZSZ lub ukończyłeś pierwszą klasę szkoły ponadgimnazjalnej i chcesz kontynuować swoją edukację? Dobrze trafiłeś!

Już w dwa lata zdobędziesz wykształcenie średnie.

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia ZSZ lub ukończenia pierwszej klasy ZSZ nowego typu.
 • ksero dowodu osobistego
 • zdjęcie (osoby do 25 roku życia 2 zdjęcia)
 • podanie 

Kwota wpisowego 100 zł.
Czesne za wynosi 160 zł płatne w miesięcznych ratach do 10-tego każdego m-ca. (przez 10 miesięcy w roku).

Promocja semestralna

Po ukończeniu Szkoły możesz przystąpić do Matury.

ZałącznikRozmiar
Microsoft Office document icon podanie tlo42.5 KB

Przydatne linki

Profil Facebook

Facebook KCE Luzino

Zapraszamy na nasz profil społecznościowy Facebook. Podziel się opinią o naszej ofercie i usługach.

Kontakt z nami

KCE Luzino

84-242 Luzino
ul. Młyńska 1

Tel.: (48) 609 772 266
e-mail: sekretariat@kceluzino.pl